پروژه مقاوم سازی مصلی بزرگ تهران

شرکت مقاوم سازی ساختمان رادیاب

مقاوم سازی سازه بتنی با استفاده از ژاکت فولادی

تقویت سازه با ژاکت فولادی، کاشت بولت و…

دریافت اطلاغات بیشتر

ستونها عمدتا به روش ژاکت فولادی(Steel  Jacketing)   تقویت شده اند. برای اجرای این روش بیش از ۱۰۰,۰۰۰ مورد سوراخکاری و کاشت انکر بولت و میلگرد انجام شده است.

800_orig

مصلی بزرگ تهران با زیر بنای ۱۴۰,۰۰۰ متر مربع (ساختمان های موجود) بزرگترین مصلی کشور می باشد. سازه موجود بر اساس ویرایش های ابتدایی آیین نامه زلزله طراحی شده بود که بر اساس ویرایش جدید نیاز به تقویت و بویژه در بخش ستون ها داشته است.

ستونها عمدتا به روش ژاکت فولادی(Steel  Jacketing)   تقویت شده اند. برای اجرای این روش بیش از ۱۰۰,۰۰۰ مورد سوراخکاری و کاشت انکر بولت و میلگرد انجام شده است. برای این منظور ابتدا تمامی ستون ها توسط دستگاه های دقیق اسکن شده و قبل از عملیات سوراخ کاری آرایش آرماتورها مشخص شده است.

 

عکس های بیشتر از این پروژه